Monthly Archives: August 2018

การแปลเอกสาร เพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่า การแปลภาษาเข้ามามีบทบาทสำคัญกับการดำเนินชีวิตของคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆ อาทิ การแปลเอกสารเพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร การแปลเอกสารเพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศ การแปลเอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ และการแปลเอกสารเพื่อทำหนังสือเดินทางใหม่ ฯลฯ นี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น ในความเป็นจริงแล้วมีมากมายหลายร้อยเรื่องที่ต้องอาศัยการแปลภาษาเข้ามาช่วย ไม่ได้หมายความว่าคนไทยไม่เก่งเรื่องภาษาต่างประเทศ แต่เป็นเพราะว่า คนที่ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของเอกสารและภาษาทางราชการเหล่านี้ไปซะทุกๆ คน ดังนั้นท่านจะไม่สามารถแปลและเรียบเรียงได้ถูกต้องตามที่หน่วยงานต่างๆ ต้องการ โดยเฉพาะหน่วยงานของราชการ หรือหน่วยงานของกรมการกงสุล หรือสถานทูตต่างๆ ซึ่งแต่ละสถานที่แต่ละหน่วยงานก็มีความต้องการและลำดับการจัดทำเอกสารไม่เหมือนกัน ดังนั้นการที่ท่านมีผู้ช่วยที่ดีมาช่วยการแปลเอกสาร จะทำให้ท่านกำจัดปัญหาต่างๆ เหล่านี้ไปได้ การแปลเอกสาร เพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ในปัจจุบันเริ่มมีปริมาณความต้องการการแปลเอกสารด้านนี้มากขึ้น เนื่องด้วยชายไทยส่วนมากทีอยู่ในวัยเกณฑ์ทหาร มีจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย แต่ว่าไปเรียนต่อหรือทำงานยังต่างประเทศ เมื่อถึงเกณฑ์ที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ก็ต้องยื่นความจำนง ของผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร แต่เนื่องด้วยไม่ได้อาศัยและพำนักอยู่ในประเทศไทยในขณะนั้น จึงจำเป็นต้องยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารที่สถานฑูตไทยในประเทศนั้นๆ แทน โดยส่วนมากแล้ว เรามักจะไม่รู้ว่าต้องมีข้อมูลหรือขั้นตอนในการขอยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารอย่างไรบ้าง ดังนั้น … Continue reading

Posted in รับแปลเอกสารราชการ | Tagged , , | Leave a comment

แปลเอกสารที่กรมการกงสุล

หากวันนี้ท่านมีความจำเป็นต้องจัดเตรียมและดำเนินเรื่องรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล อาจจะกลายเป็นเรื่องง่ายๆ หากท่านรู้จักเรา King Translation ลูกค้าต่างจังหวัดห่างไกลทั่วทั้งประเทศไทย นิยมให้เราดำเนินเรื่องรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลให้ เพราะเราให้สะดวก คุ้มค่า ลูกค้าเพียงอยู่บ้านเฉยๆ เรื่องเอกสารเหล่านี้ก็เรียบร้อย ด้วยประสบการณ์ด้านการแปลเอกสารนานนับหลายปีของ King Translation เราทราบถึงความต้องการและความจำเป็นของการแปลเอกสารที่ต้องใช้กับราชการอย่างกรมการกงสุล ทำให้เราสามารถช่วยให้ท่านมีความสะดวกสบายได้ แต่ก่อน ท่านอาจจะต้องเข้ามาติดต่อและดำเนินการด้านเอกสารเอง ซึ่งคงไม่สะดวกสำหรับผู้ซึ่งอยู่ต่างจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดไกลๆ ซึ่งหากจะเข้ามายัง กรมการกงสุล ต้องนั่งรถมาเป็นวันๆ นั่งเครื่องบินเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากมาย แต่สำหรับปัจจุบันนี้ ศูนย์แปลเอกสาร King Translation ช่วยให้ท่านหมดกังวลกับปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วยความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ที่สั่งสมมานานปีของทีมงาน ศูนย์แปลเอกสาร King Translation จะทำให้เรื่องเอกสารที่ดูยุ่งยากซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย และท่านไม่ต้องเดินทางเข้ามาจัดการเรื่องราวต่างๆ ด้วยตัวท่านเอง ท่านสามารถอยู่บ้านแล้วก็รอให้เราจัดการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ให้ได้ จะเห็นได้ว่า ศูนย์แปลเอกสาร … Continue reading

Posted in รับแปลเอกสารราชการ | Tagged , | Leave a comment

ทำไมบริษัทมหาชนข้ามชาติยักษ์ใหญ่ล้วนเลือกใช้ ศูนย์แปลเอกสาร King Translation

ทำไมบริษัทมหาชนข้ามชาติยักษ์ใหญ่ล้วนเลือกใช้ ศูนย์แปลเอกสาร King Translation ทั้งนี้แบ่งเป็นได้หลายสาเหตุ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า ไม่ใช่บริษัทรับแปลเอกสารทุกบริษัท (หรือศูนย์แปลเอกสาร) จะมีมาตรฐานในการแปลภาษาได้ดีและถูกต้องเสมอไป หลายต่อหลายครั้ง นักแปลก็ทำงานออกมาได้ไม่ดี ไม่ใส่ใจต่อสิ่งที่แปล และไม่มีความสามารถพอ หลายศูนย์แปลภาษาก็ไม่ได้มีความละเอียดรอบคอบ ต่องานที่ได้รับไป ดังนั้นจะกล่าวได้ว่า King Translation ที่อยู่มาได้ทุกวันนี้ก็เพราะความสามารถและความใส่ใจต่อเนื้องานของลูกค้าล้วนๆ หลายต่อหลายท่านที่เคยใช้บริการย่อมรู้ว่า การแปลภาษายของ King Translation นั้น เน้นที่ความรวดเร็ว ถูกต้องตามหลักการแปลและสอดคล้องกับหมวดหมู่ของการแปล นักแปลของ King Translation เป็นนักแปลจากหลากหลายอาชีพ ดังนั้นทาง King Translation จะเลือกใช้นักแปลที่เหมาะสมกับงานแปลแต่ละชิ้น ดังนั้น งานที่ออกมาถึงมือลูกค้า จึงเรียกได้ว่ามีมาตรฐาน ในปัจจุบัน มีบริษัทหมาชนข้ามชาติยักษ์ใหญ่หลายบริษัท ล้วนเลือกใช้ … Continue reading

Posted in รับแปลเอกสาร | Tagged , | Leave a comment