การแปลเอกสารเพื่อประมูลงานของราชการ

มีคำถามจากลูกค้าและผู้สนใจจำนวนมากสอบถามมาทางทีมงานของเรา เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ในการแปลเอกสาเพื่อประมูลงานของรัฐ หรือหน่วยงานราชการต่างๆ วันนี้เราจึงอยากจะเขียนบทความแนะนำ เกี่ยวกับประมูลงานของรัฐ การแปลเอกสารเพื่อประมูลงานราชกร ให้ผู้ที่สนใจ แต่หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆสามารถสอบถามทางทีมงานของเราได้ ตามช่องทางการติดต่อต่างๆ ในเว็บไซต์เราได้เลยครับ

การแปลเอกสารเพื่อประมูลงานของราชการนั้นมีความยากง่ายตามระดับความซับซ้อนของงานประมูล ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของบริษัทที่ต้องการประมูลงานของราชการนั้นต้องใส่ใจและควรจะจ้างบริษัทรับจ้างแปลเอกสารที่ทำงานแบบมืออาชีพ เพื่อเอกสารที่ถูกแปลออกมาแล้วจะได้มีความถูกต้องและชัดเจน ได้มาตรฐานของการแปล

การแปลเอกสารเพื่อประมูลงานของราชการนั้น ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นการแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษอย่างเดียว แต่สามารถแปลจากอังกฤษเป็นภาษาไทย หรือแปลไปมาระหว่างภาษาอื่นๆ กับภาษาไทยได้ด้วยเช่นกัน อาทิ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ แต่ส่วนมากแล้วก็มักจะไม่พ้นภาษาอังกฤษ ซึ่งถือว่าเป็นภาษาสากลของโลก

ในสมัยก่อน การแปลเอกสารเพื่อประมูลงานของราชการนั้น อาจจะมีไม่กี่บริษัทที่รับจ้างแปล ซึ่งค่าจ้างในการแปลนั้นค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการแปลศัพท์เฉพาะทาง หรืองานที่ซับซ้อนและต้องใช้ผู้มีความรู้เฉพาะทางในด้านนั้นๆ ในการแปล ราคาของการแปลเอกสารเพื่อประมูลงานของราชการก็จะดีดตัวสูงขึ้นไปอีก และบริษัทที่รับจ้างแปลเอกสารของทางราชการเหล่านี้ต้องมีใบรับรองว่าเป็นบริษัทที่สามารถรับจ้างแปลงานเอกสารของราชการได้ ในสมัยก่อนการจะหาบริษัทที่ทำการแปลเอกสารประเภทนี้ เรามักจะหาตามแหล่งธุรกิจต่าง อาทิ ถนนสีลม สุขุมวิท หรือสาทร ซึ่งจะเป็นแหล่งที่มีอาคารสำนักงานต่างๆ มากมาย และบริษัทรับจ้างแปลเอกสารเหล่านี้ ก็จะมาเปิดตัวแทรกอยู่ตามตึกต่างๆ ตามหัวมุมถนนย่านธุรกิจ

แต่หากปัจจุบันนั้น เราไม่จำเป็นต้องไปหาจากย่านธุรกิจดังกล่าวแล้ว เพราะเราสามารถค้นหา จากเว็ปไซต์ต่างๆ ได้โดยง่าย Google Search สามารถช่วยให้ท่านค้นพบบริษัทหรือบุคคลที่รับจ้างแปลเอกสารต่างๆ รวมทั้งการแปลเอกสารเพื่อประมูลงานของราชการ ซึ่งอย่างที่แจ้งไปแล้ว ราคานั้นขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการแปลเอกสาร และก็ความสามารถของผู้แปลเอกสารด้วย (Skill) หลายต่อหลายครั้งเราอาจจะคาดหวังการแปลเอกสารจากบริษัทรับจ้างแปล ว่าจะต้องเป็นการแปลที่ใช้ภาษาสละสลวย ซึ่งบางครั้งก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป ดังนั้น ก่อนการจ้างแปลทุกครั้ง เราควรทดสอบ ขอดูผลงานการแปลก่อนๆ หน้านี้ของบริษัทนั้นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาจ้างแปล

หลายต่อหลายครั้งเมื่อท่านต้องการหาบริษัทที่ทำการแปลเอกสารเพื่อประมูลงานของราชการ เรามักจะคาดหวังกับบริษัทที่มีหน้าร้าน มีออฟฟิสน่าเชื่อถือ เพราะเราเชื่อว่า บริษัทที่รับจ้างแปลงานหรือแปลเอกสารต่างๆ นี้ ต้องมีความเป็นมืออาชีพ หรืออาจจะมีความรู้ด้านภาษาแบบแตกฉาน หลายครั้งที่เคยเห็นงานแปลของบริษัทรับจ้างแปลแล้วต้องตะลึง คุณภาพของการแปลอาจจะไม่ได้ถึงระดับที่เราคิดว่าควรจะเป็น เพราะการแปลเอกสารนั้น จะว่าเป็นงานที่ง่ายก็ง่าย จะยากก็ยาก เรียกว่าขึ้นอยู่กับว่าแปลอะไรและผู้แปลนั้นมีความรู้ ความถนัดในเอกสารที่กำลังแปลอยู่หรือไม่ ซึ่งบางครั้งก็วัดยากอยู่เหมือนกัน รวมทั้งการสะกดคำผิด ซึ่งก็เป็นหนึ่งในปัจจัยของนักแปลที่จะต้องรับผิดชอบให้การสะกดทุกคำถูกต้อง โดยเฉพาะการแปลเอกสารเพื่อประมูลงานของราชการการมีคำผิดในเอกสาร เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดพลาดมาก

เอกสารราชการต้องเน้นถึงการแปลที่ถูกต้องตามความหมายและการสะกดคำที่ถูกต้อง เพราะการแปลเอกสารเพื่อประมูลงานของราชการที่ผิดพลาด อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ที่ต้องใช้เอกสารเหล่านี้ได้ การแปลเอกสารเพื่อประมูลงานของราชการถือเป็นเรื่องที่ซีเรียสและต้องถูกต้อง 100% หากพบข้อผิดพลาด อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือการเข้าใจผิดได้ โดยเฉพาะหากเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีผลกับการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่นๆด้วยแล้ว ยิ่งเป็นการทำให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นการจะใช้บริษัทรับจ้างแปลเอกสาร ต้องพิจารณาดีๆ และต้องเลือกจากบริษัทที่เชื่อถือได้ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ยากว่าบริษัทใดที่เชื่อถือได้ เราก็อาจจะเลือกใช้บริษัทที่เคยใช้แล้วทำได้ดี แต่บางครั้ง การจ้างแปลเอกสารไม่จำเป็นต้องจ้างในรูปแบบของบริษัท เพราะในปัจจุบัน มีพนักงานที่รับจ้างชั่วคราวมากมาย ที่รับทำเป็นงานๆ ไป ที่เราเรียกกันว่า Freelance ซึ่งก็ทำให้เรามีตัวเลือกในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น แต่การเลือกผู้รับจ้างแปลเอกสารราชการก็ต้องมีมาตรฐานระดับหนึ่ง ไม่ใช่ว่าจะให้ใครก็ได้มาแปลให้ เพราะคนที่เราจะจ้างแปล ต้องมีความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่ง เพื่อที่เอกสารที่แปลออกมานั้น มีความถูกต้องค่อนข้างมาก

หน่วยงานต่างๆ ก็ต้องการ การแปลและการรับรองที่แตกต่างกัน เช่น ถ้าเป็นหน่วยงานทางทหารมักต้องการ นักแปลผู้เชี่ยวชาญกระทรวงยุติธรรม เป็นต้น หากต้องการรับรองแบบใด สอบถามหน่วยงานที่ท่านต้องการไปยื่นประมูล ก่อนมาติดต่อกับเราได้นะครับน

This entry was posted in บทความน่าสนใจ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.