081-640-7412 / 081-374-8495
king133translation@gmail.com
www.facebook.com/kingtranslation
Line ID: @kingtranslation
เพิ่มเพื่อน

แปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษ แปลอังกฤษ จัดหาล่ามและพิมพ์งานภาษาอังกฤษ
โดย ศูนย์การแปล Kingtranslations

 

รับแปลภาษาอังกฤษ | รับแปลภาษาจีน | รับแปลภาษาญี่ปุ่น | รับแปลภาษาเยอรมัน | รับแปลภาษาเกาหลี | รับแปลภาษาอาหรับ | รับแปลภาษาฝรั่งเศส | รับแปลภาษาอิตาลี | รับแปลภาษารัสเซีย | รับแปลภาษาสเปน | รับแปลภาษามาเลเซีย | รับแปลภาษาอินโดนีเซีย | รับแปลภาษาเวียดนาม | รับแปลภาษาพม่า | รับแปลภาษาเขมร | รับแปลภาษาลาว | รับแปลภาษาดัทช์

รับแปลภาษาอังกฤษรับรองเอกสารภาษาอังกฤษรับแปลงานภาษาอังกฤษ

ที่มาบริการ รับแปลภาษาอังกฤษ ล่าม และพิมพ์งานภาษาอังกฤษ

ศูนย์แปลภาษา และ แปลเอกสาร Kingtranslations รับแปลภาษาอังกฤษ โดยนักแปล มืออาชีพเปี่ยม ประสบการณ์จาก หลายสาขา รับแปลภาษาอังกฤษ และ รับรองเอกสารภาษาอังกฤษ สำคัญ ทุกประเภท รับแปลภาษาอังกฤษ และอื่นๆ

บริการ รับแปลภาษาอังกฤษ ของเราครอบคลุม บริษัท องค์กรขนาดใหญ่ เล็ก บุคคลธรรมดา และนักเรียน นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกประเทศ แหล่งลูกค้าใหม่ที่ มากที่สุดของเรา มาจากลูกค้าเก่า บอกต่อกันมา (Word of Mouth) นักแปลประจำทำงาน ร่วมกับเราด้วยรอยยิ้ม มีประสบการณ์ ตั้งใจ และ รับผิดชอบในงานที่ทำ .... ติดต่อเราวันนี้ เพื่อสอบถามรายละเอียดก่อนนะครับ


รับแปลภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษรับแปลงานภาษาอังกฤษ

 

 

ตัวอย่างลูกค้าผู้มีพระคุณของ ศูนย์แปลเอกสาร kingtranslations

แปลภาษาอังกฤษ

และอีกมากมาย

 

 

บริการ แปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษ ล่าม และพิมพ์งานภาษาอังกฤษ

 • แปลเอกสารสำคัญ ส่วนบุคคลต่างๆ พร้อมรับรองเอกสารภาษาอังกฤษ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เอกสารการศึกษา และอื่นๆ
 • เอกสารการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณฑ์สนธิ, รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
 • แปลเอกสารคู่มือภาษาอังกฤษ การปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แปลสิทธิบัตร แผ่นพับโฆษณา ต่างๆ
 • แปลหนังสือเรียน ข่าวสาร แปลบทความ วิชาการ และข่าวสารภาษาต่างชาติ
 • แปลเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ และ เว็บเพจ
 • แปลเอกสารการฝึกอบรม และคู่มือการฝึกอบรม
 • แปล และ แก้ไขวิทยานิพนธ์ และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
 • แปลจดหมายภาษาอังกฤษ สื่อสารกับชาวต่างชาติ รวมทั้งอีเมล์ ตอบรับกับชาวต่างชาติ
 • รับแปลกฎหมายภาษาอังกฤษ
 • รับแปลงานภาษาอังกฤษ
 • จัดหาล่ามภาษาอังกฤษ ล่ามแปลสด ล่ามในศาล และโอกาสต่างๆ
 • พิมพ์งานภาษาอังกฤษ

 

รับแปลเอกสาร

 

ทำไมต้องใช้บริการ แปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษ ล่าม และพิมพ์งานภาษาอังกฤษ กับเรา

 • บริการรับแปลงานภาษาอังกฤษของเรา ครอบคลุมถึงองค์กร ขนาดใหญ่ เล็ก และบุคคล ธรรมดาทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
 • สามารถส่ง งานแปล และติดต่อเรา เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการ รับแปลภาษาอังกฤษ ของเราได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ โทรศัพท์ แฟกซ์ ไปรษณีย์
 • เรามีนักแปล ที่มี ประสบการณ์ ในการ รับแปลภาษาอังกฤษ และมีความถนัดในการใช้สำนวนภาษา ในสาขาอาชีพต่างๆ
 • บริการ รับแปลภาษาอังกฤษเน้นคุณภาพ รวดเร็วตรงเวลา ในราคามิตรภาพ

 

รับแปลภาษาอังกฤษ

 

เสียงตอบรับจากลูกค้าที่เคยใช้บริการ แปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษ ล่าม และพิมพ์งานภาษาอังกฤษ ของเรา

"Just to let you know that my research was approved by the committee already last week. Thank you for your (and your team) great work, I really appreciated your services."

"Just to let's you know that my research was approved by the committee last week. Thank you for your (and your team's) great work, I really appreciated your services."

" I received your work already and will transfer the rest of the money to you tomorrow. I wonder how you delivered such a quality job in such a short period of time. I will definitely use your service again and will tell my friends as well."

"I got the letter translation already. I truly admire your precise and excellent translation. Thank you very much...."

"Great job! I like your wording: beautiful and straight to the point. Thank you SO much. ^_^"

และอีกมากมาย..................................................

 

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร)

 1. เมืองหลวงของประเทศ คือ ลอนดอน
 2. ภาษาประจำชาติของ คือ ภาษาอังกฤษ
 3. เนื้อที่ประเทศ 244,820 ตารางกิโลเมตร

 

ท่านสามารถติดต่อ เพื่อสอบถามรายละเอียดการ รับแปลภาษาอังกฤษ และ รับรองเอกสารภาษาอังกฤษ ล่าม และพิมพ์งานภาษาอังกฤษ กับศูนย์แปลภาษา kingtranslations ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
Website : http://www.kingtranslations.com/
Tel : 081-374-8495 / 081-640-7412
Fax : 0-2746-2589

 

 

 

ติดต่อ Kingtranslations

081-640-7412/ 081-374-8495
นอกเวลาทำการ: 080-801-3666
Fax 0-2746-2589
king133translation@gmail.com
www.facebook.com/kingtranslation
Line ID: @kingtranslation
เพิ่มเพื่อน


ที่อยู่สำนักงานใหญ่:
1182/144 ซ.สุขุมวิท 77
บางจาก พระโขนง กทม. 10260

สาขารับส่งงาน: อารีย์ สะพานควาย / บางบัวทอง
จุดอื่นๆโปรดสอบถาม มีบริการจัดส่งถึงที่สำหรับงานด่วน

Search

Site Map

รับแปลเอกสาร