ตัวอย่าง resume-english
เรียนภาษาฟรี สำนวนคำคมดีๆมากมาย ไป LIKE กันที่ www.facebook.com/kingtranslation

ขั้นตอน เอกสารการขอวีซ่าเยอรมันและเชนเก้น


ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ | การรับบุตรบุญธรรมของชาวต่างชาติ | แปลภาษาเยอรมัน

"ติดต่อ ศูนย์การแปล Kingtranslations เรารับแปลเอกสาร และรับรองเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า ทุกประเภท ทุกภาษา ที่สถานฑูต และสถานกงสุล บริการรับทำวีซ่า รายละเอียดที่นี่ "

รับแปล


ปัจจุบันมี 15 ประเทศ ในทวีปยุโรปที่สามารถ ใช้วีซ่าเชนเก้น (เชงเก้น) ได้ดังต่อไปนี้ (อ้างอิงจาก http://www.schengenvisa.cc)

 • ประเทศออสเตรีย (Austria)
 • ประเทศเยอรมัน (Germany)
 • ประเทศเบลเยี่ยม (Belgium)
 • ประเทศเดนมาร์ก (Denmark)
 • ประเทศฟินแลนด์ (Finland)
 • ประเทศฝรั่งเศส (France)
 • ประเทศกรีซ (Greece)
 • ประเทศไอซแลนด์ (Iceland)
 • ประเทศอิตาลี (Italy)
 • ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxemburg)
 • ประเทศนอร์เวย (Norway)
 • ประเทศโปรตุเกส (Portugal)
 • ประเทศสเปน (Spain)
 • ประเทศสวีเดน (Sweden)
 • ประเทศเนเธอแลนด์ ( The Netherlands)

 

ศูนย์การแปล Kingtranslations สรุปข้อมูลกระบวนการขั้นตอน และเอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าเยอรมันและเชนเก้น มาจากแหล่งต่างๆนะครับ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง เบื้องต้นเท่านั้น แต่ไม่สามารถรับประกันความถูกต้อง และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ขั้นตอนใด สามารถตรวจสอบได้กับเว็บไซต์สถานฑูตเยอรมันนะครับ

การขอวีซ่า เยอรมันและเชนเก้น

ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าประเทศเยอรมัน และเชนเก้น

1. รูปถ่าย 2 ใบ (ขนาด 5 x 3 cm. หรือ 2 นิ้ว ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว)

2. สมุดบัญชีธนาคาร หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร หรือเอกสารอื่นในทำนองเดียวกัน
สำเนาภาพถ่ายของเอกสารทั้งหมดที่ยื่นแสดงต่อสถานทูตฯอย่างละ 1 ฉบับ (หนังสือเดินทาง: ขอสำเนาหน้าคู่ที่ มีรูปถ่ายของท่าน)

3. หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ที่มีวงเงินประกันสูงเพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 30,000 เหรียญยูโร หรือ 1,500,000 บาท) และมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่ผู้ร้องพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศสัญญาเชงเก็น

4. แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

 

5. หนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง (travel document) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น และจะต้องมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า

6. Download แบบฟอร์ม ทำวีซ่าเยอรมัน

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน หรือหลักฐานแสดงเส้นทางการเดินทาง เช่น ใบจองเที่ยวบินโดยสารทั้งขาไป - ขากลับ หรือใบจองโรงแรม / ที่พัก

 

รายละเอียดสถานที่ตั้ง เพื่อสอบถามรายละเอียดการขอวีซ่า ประเทศเยอรมันและเชนเก้นเพิ่มเติม
EMBASSY OF GERMANY
ที่ตั้ง : เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทร : 0-2287-9000, 0-285-6232
เบอร์โทร : 1900-222-343 (จองคิวยื่นวีซ่า)
แฟ๊กซ์ : 0-2287-1776
เวลายื่น-รับ : 8.30 น. - 11.30 น.

แปลเอกสาร วีซ่า

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ www.thaifly.com

"ติดต่อ ศูนย์การแปล Kingtranslations เรารับแปลเอกสาร และรับรองเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า ทุกประเภท ทุกภาษา บริการรับทำวีซ่า ที่สถานฑูต และสถานกงสุล"

 

เอกสาร ขั้นตอน การขอวีซ่าเยอรมันและเชนเก้น

Back to the Top

 

Home | บริการแปลเอกสาร | ติดต่อเรา | รวมลิงค์ดิกชันนารี | คำถามที่พบบ่อย
ร่วมงานกับเรา | คำชื่นชมจากลูกค้า | บทความดีๆ | แลกลิงค์กับเรา | English Version

ติดต่อ Kingtranslations
Tel: 081-640-7412/ 081-374-8495
นอกเวลาทำการ: 080-801-3666
Fax: 0-2746-2589
Email: king133translation@gmail.com
FB:www.facebook.com/kingtranslation
Line ID: 0816407412

ที่อยู่สำนักงานใหญ่:
1182/144 ซ.สุขุมวิท 77 บางจาก พระโขนง กทม. 10260
สาขารับส่งงาน:
อาคารพหลโยธินเพลส
บริการของ
ศูนย์การแปล Kingtranslations

 

"ขอบคุณมากนะคะ เจ้านายพอใจงานมากเลย จะมีอีกหลายงานตามมาแน่นอน ตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะ"

หนึ่งเสียงจากลูกค้าผู้มีความสุขของเรา และอีกมากมายที่นี่

-- บริการจำแนกตามภาษา --

ข้อมูลดีๆ จาก KT
-- Site Map --