ตัวอย่าง resume-english

ขั้นตอน เอกสารการขอวีซ่ากัมพูชา


ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ | การรับบุตรบุญธรรมของชาวต่างชาติ | แปลภาษาเขมร

"ติดต่อ ศูนย์การแปล Kingtranslations เรารับแปลเอกสาร และรับรองเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า ทุกประเภท ทุกภาษา ที่สถานฑูต และสถานกงสุล บริการรับทำวีซ่า รายละเอียดที่นี่ "

รับแปล


ศูนย์การแปล Kingtranslations สรุปข้อมูลกระบวนการขั้นตอน และเอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่ากัมพูชา มาจากแหล่งต่างๆนะครับ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง เบื้องต้นเท่านั้น แต่ไม่สามารถรับประกันความถูกต้อง และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ขั้นตอนใด สามารถตรวจสอบได้กับเว็บไซต์สถานฑูตกัมพูชานะครับ

การขอวีซ่า กัมพูชา

ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว ประเทศกัมพูชา

 เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา
1. หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
2. รูปถ่ายสี หรือ ขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์รับรองชื่อ 2 ชุด

รายละเอียดสถานที่ตั้ง เพื่อสอบถามรายละเอียดการขอวีซ่า ประเทศกัมพูชาเพิ่มเติม
EMBASSY OF CAMBODIA
ที่ตั้ง : 518/4 ซ. รามคำแหง 39 ถ. ประชาอุทิศ
เบอร์โทร : 0-2957-5851, 0-2957-5852
เวลายื่น-รับ : 09.00 น. - 11.00 น.
เวลารับ : 15.00 น. - 16.00 น

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ www.thaifly.com

"ติดต่อ ศูนย์การแปล Kingtranslations เรารับแปลเอกสาร และรับรองเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า ทุกประเภท ทุกภาษา บริการรับทำวีซ่า ที่สถานฑูต และสถานกงสุล"

 

เอกสาร ขั้นตอน การขอวีซ่ากัมพูชา

Back to the Top

 

Home | บริการแปลเอกสาร | ติดต่อเรา | รวมลิงค์ดิกชันนารี | คำถามที่พบบ่อย
ร่วมงานกับเรา | คำชื่นชมจากลูกค้า | บทความดีๆ | แลกลิงค์กับเรา | English Version

ติดต่อ Kingtranslations
Tel: 081-640-7412/ 081-374-8495
นอกเวลาทำการ: 080-801-3666
Fax: 0-2746-2589
Email: king133translation@gmail.com
FB:www.facebook.com/kingtranslation
Line ID: 0816407412

ที่อยู่สำนักงานใหญ่:
1182/144 ซ.สุขุมวิท 77 บางจาก พระโขนง กทม. 10260
สาขารับส่งงาน:
อาคารพหลโยธินเพลส
บริการของ
ศูนย์การแปล Kingtranslations

 

"ขอบคุณมากนะคะ เจ้านายพอใจงานมากเลย จะมีอีกหลายงานตามมาแน่นอน ตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะ"

หนึ่งเสียงจากลูกค้าผู้มีความสุขของเรา และอีกมากมายที่นี่

-- บริการจำแนกตามภาษา --

ข้อมูลดีๆ จาก KT
-- Site Map --